Beni ikna et Hristiyan olayım?

Beni ikna et Hristiyan olayım?

Beni ikna et Hristiyan olayım?

Bizler misyonerler gibi sokağa çıkıp tartışarak ikna etmeye çalışmıyoruz, bizler İncil’e göre hareket etmeye çalışıyoruz. Bu platformda inancımızı paylaşıyoruz ve merak edenlere aktarıyoruz. Amacımız kimseyi ikna etmek değildir. Yıllarca kutsal kitap sandıklarını okuyan ancak okuduğunu anlamayan, gerçek kutsal kitabı Türkçe okuduğunda gerçekleri görenler ve anlamaya çalışanlar için paylaşıyoruz.  Yıllardır körü körüne inanmak mı? Yoksa sorgulayıp gerçeğe ulaşmaya çalışmak mı? Tek derdimiz budur, kimseyi ikna edelim değil.

Sitemizde yer alan hristiyan kitaplar aracılığıyla; Tanrı, Kutsal Kitaplar, İsa Mesih, Hristiyanlık, Kilise, kurtuluş, seçilmişlik, lütuf, vaftiz, iman, Baba Oğul Kutsal Ruh, üçlü birlik, teslis, çarmıh, ruhban, dua, şükür, ikona, mezhepler, katoliklik, ortodoksluk, protestanlık, anglikanlık, reformistlik, kalvinistlik, luteryenlik, metodistlik, baptistlik, karizmatiklik, pentekostallık, Elçilerin İman Açıklaması, Atanasyus İman Açıklaması, Westminster İnanç Açıklaması, Katolik Kilisesi Kateşizmi, Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, Augsburg İman İkrarı, Heidelberg İlmihali, Belgic İnanç Açıklaması, Hristiyan Ahlakı, Yahudi, Hristiyan ve İslam kaynaklarına göre, Kutsal Kitap’ın Değişmezliği, Kur’an-ı Kerim, Muhammed, İslamiyet, peygamberlik, vahiy, esinleme, havariler, Barnabas, Thomas, Yahuda sahte incilleri, İznik Konsili, Ölüdeniz Kumran yazmaları, septuagint, tarih, arkeoloji, apolojetik, inanç savunması, teoloji, yorum bilimi, hermenötik, ilahiyat, ölüm, sonsuz yaşam, diriliş, eski antlaşma, yeni antlaşma, felsefe, dinler, linguistik, Yahudi tarihi, Kilise tarihi, Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Elçilerin İşleri, Romalılara Mektup, Korintoslulara I. Mektup, Korintoslulara II. Mektup, Galatyalılara Mektup, Efesoslulara Mektup, Filippililere Mektup, Koloselilere Mektup, Selaniklilere I. Mektup, Selaniklilere II. Mektup, Timoteos’a I. Mektup, Timoteos’a II. Mektup, Titos’a Mektup, Filimon’a Mektup, İbranilere Mektup, Yakup’un Mektubu, Petros’un I. Mektubu, Petros’un II. Mektubu, Yuhanna’nın I. Mektubu, Yuhanna’nın II. Mektubu, Yuhanna’nın III. Mektubu, Yahuda’nın Mektubu, Vahiy kitabı, tarihsel hristiyan inanç açıklamaları, iman ikrarları, Hıristiyanlık inancı aleyhindeki ve İncil’de var olduğu öne sürülen çelişki iddialarına hristiyan cevapları okuyabilirsiniz.

Image module

İKNA VE MÜJDEYİ DUYURMAYA DAİR

 • İnsanlar algılama kapasiteleri sayesinde iman etmezler.
 • İnsanlar ikna oldukları için iman etmezler.
 • Tanrı’nın Seçimi’nden dolayı iman ederler.
 • İman konusundaki gerçekleri “Ruh’un öğrettiği Sözler” ile yani Tanrı Sözü ile açıklarız.
 • Rabbin yüreğine dokunmadığı, yüreğini değiştirmediği, yüreğini, ruhsal kulaklarını, ruhsal gözlerini sünnet etmediği yani “Doğal haliyle” kişi iman edemez. Çarmıhla ilgili bildiri ona saçma gelir.
 • Onlara saçmalık olan bizlerin kurtuluşudur.
 • Onlara saçmalık geleceği de İncil’de yazılıdır ve onların “saçmalık” nitelemeleri bile İncil’i doğrulamaktatır. Hamt olsun Rabbe !
 • Tanrı’nın dokunduğu kişi Tanrı Sözü’nü kabul edecektir.
 • İman konusunda bizler “stratejiler”, “ruhsal kurallar” kullanmayacağız. İsmi Ruhsal olan ama insan bilgeliğinin ürünü olan ve 1. Korintliler 2. bölümde Pavlus tarafından red edilen şeyler kullanmayacağız.
 • Ruh’un öğrettiği sözleri yani Tanrı Sözü’nü kullanacağız.
 • Ruh kişiyi ikna edecek, yeniden doğmasını sağlayacak ve öylelikle Tanrı ile ilgili gerçekleri anlayacak ve iman edecek.
 • Yani Ruh’un dokunmadığı kişi yeniden doğmamıştır ve tıpkı Nikodim gibi imana gelemez.
 • Ruhsal gözleri kör, ruhsal kulakları sağırdır.

ÖZGÜR İRADE ’ye dair 
ETKİN ÇAĞRI ’ya dair 
AKLANMA ’ya dair 
KUTSALLAŞMA ’ya dair 
İMAN ’a dair 
İMAN EDEBİLMEYİ İSTEME ‘ye dair

İKNA, İMAN VE İNSANLARIN ANLAMA KAPASİTESİNE DAİR

 • İnsanlar algılama kapasiteleri sayesinde iman etmezler.
 • İnsanlar ikna oldukları için iman etmezler.
 • İman konusundaki gerçekleri “Ruh’un öğrettiği Sözler” ile yani Tanrı Sözü ile açıklarız.
 • Rabbin yüreğine dokunmadığı, yüreğini değiştirmediği, yüreğini, ruhsal kulaklarını, ruhsal gözlerini sünnet etmediği yani “Doğal haliyle” kişi iman edemez. Çarmıhla ilgili bildiri ona saçma gelir.
 • Onlara saçmalık olan bizlerin kurtuluşudur.
 • Onlara saçmalık geleceği de İncil’de yazılıdır ve onların “saçmalık” nitelemeleri bile İncil’i doğrulamaktatır. Hamt olsun Rabbe !
 • Tanrı’nın dokunduğu kişi Tanrı Sözü’nü kabul edecektir.
 • İman konusunda bizler “stratejiler”, “ruhsal kurallar” kullanmayacağız. İsmi Ruhsal olan ama insan bilgeliğinin ürünü olan ve 1. Korintliler 2. bölümde Pavlus tarafından red edilen şeyler kullanmayacağız.
 • Ruh’un öğrettiği sözleri yani Tanrı Sözü’nü kullanacağız.
 • Ruh kişiyi ikna edecek, yeniden doğmasını sağlayacak ve öylelikle Tanrı ile ilgili gerçekleri anlayacak ve iman edecek.
 • Yani Ruh’un dokunmadığı kişi yeniden doğmamıştır ve tıpkı Nikodim gibi imana gelemez.
 • Ruhsal gözleri kör, ruhsal kulakları sağırdır.
Image module
Image module

Tanrı insanı kendi suretiyle yarattı ve en önemli buyruk olan sevgiyi bize kimse öğretmedi. Bunu vicdanımızla da dizginleyebilmemizde bir yaratılış mucizesidir. O medeniyetlerde yaşayan insanlarda, insan olmanın doğası gereği ne yapması gerektiği kalbindedir.

ROMALILAR 2:11-16
Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Kutsal Yasa’yı bilmeden günah işleyenler Kutsal Yasa olmadan da mahvolacaklar. Kutsal Yasa’yı bilerek günah işleyenler de bu Yasa’yla yargılanacaklar. Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa’yı işitenler değil, Yasa’yı yerine getirenlerdir.Kutsal Yasa’dan yoksun olan uluslar kendiliklerinden bu Yasa’nın gereklerini yaptıkça, Yasa’dan habersiz olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle Kutsal Yasa’nın gerektirdiklerinin yüreklerinde yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder.Düşünceleri de onları ya suçlar, ya da savunur. Yaydığım müjdeye göre Tanrı’nın, insanları gizli suçlarından ötürü İsa Mesih aracılığıyla yargılayacağı gün böyle olacaktır.

1- Tanrı hepimize kendini arama ve bulma arzusu koymuştur.
2- Sadece doğaya bakarak doğanın üstünde olan bir gücün varlığını idrak edebiliriz.
3- Bütün iyiliklerin kaynağı Tanrı’dır iyi insanların içlerindeki vicdan Tanrı’nın sesidir. Müjdeyi duymayan bu insanlar vicdanlarına göre yargılanacak.

Ülkemizde bile Tanrı’yı duyuyoruz onu peygamber sanan insanlar var, amacımız bu müjdeyi dileyene duyurmak. İsa Mesih peygamberler arasında babasız dünyaya gelmiş tek kişidir, bu sadece tanrının bir mucizesi değildir, amacın ne olduğunu neden babasız geldiğiniz düşünmek ve araştırmak gerekir. Bu soruların cevabı da İncil’de vardır ve geliş amacını, neden bizimle oluşunu anlatır. Belki yıllardır Tanrı’yı görmek onunla konuşmak istedin O ise aramızda yaşadı, bize kendisini insan bedeninde gösterdi, söz oldu ve öğütler verdi, İncil okuyun ve onun sözlerini öğrenin o zaman ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız.

Image module

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.onlinekilisem.com/wp-content/uploads/2018/04/default_main_header.jpg);background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}
error: Content is protected !!