Image module
Kutsal Kitap Hakkında

Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma – Tevrat, Zebur, İncil peygamberlerin yazıları ile İsa Mesih’in sözlerinden ibarettir. Kutsal Kitap’ın (Tevrat, Zebur, İncil) tümüyle Tanrı’nın esini olduğuna inanırız. Öncelikle şunu bilin ki, Kutsal Yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.
Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar Kutsal Ruh tarafından yöneltilerek Tanrı’nın sözlerini ilettiler. (2. Pet. 1: 20, 21)
Bu nedenle Kitabı Mukaddes inanç, ibadet ve uygulamayla ilgili her konuda güvenilir ve tek yetkili kaynaktır.
Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. (2. Tim. 3: 16, 17)

Image module
 Tanrı Hakkında

Tek bir Tanrı Baba vardır. O her şeyin kaynağıdır ve biz O’nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var, O da İsa Mesih’tir. Her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı, biz de O’nun aracılığıyla yaşıyoruz. (1. Kor. 8: 6)
Baba (Görünmez Öz), Oğul (Tanrısal Söz) ve Kutsal Ruh (Tanrısal Güç)’tan oluşan ve üçünün de özde bir olup Tek Tanrı’dır. Kutsal Kitap’ta (Tevrat, Zebur, İncil) açıklanan özde bir üç asıl varlığın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un, tek Tanrı olarak evreni yaratmak, kendi varlığını ve sevgisini açıklamak; insanları sevdiği için kurtarmak, herkesi dünyanın sonunda yargılamak konusundaki mutlak kudretine ve sonsuz lütfuna inanırız.

Image module
İnsan Hakkında

İnsan Tanrı’nın özel yaratılışıdır. Tanrı’yla sevgi ilişkisi içinde yaşamak için yaratılmıştır. Ama tüm insanlar günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.
Herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı. (Rom. 3: 23)
Tüm insanlar Tanrı katında suçludurlar. Bu yüzden her insan doğal haliyle Tanrı’nın gazabı ve yargısı altındadır.
O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir. Yargı şudur: Dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. (Yuh. 3: 18, 19)
Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama Oğul’un sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı’nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. (Yuh. 3: 36)

Image module
İsa Mesih Hakkında

İsa Mesih bütün peygamberlerce ilan edilen Kurtarıcı’dır. Ayrıca Tanrı’nın ezeli-ebedi Sözü’dür. Bu Söz, beden alıp dünyamıza bir insan olarak gelmiştir. Bakire Meryem’den doğdu. Kendisine “Tanrı’nın Oğlu” unvanın verilmesi O’nun tanrısal kimliğini vurgular.
Söz insan olup aramızda yaşadı. (Yuh. 1: 14)
Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi. Melek ona şöyle cevap verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, en yüce Olan’ın gücü senin üstüne gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. (Luk. 1: 35, 36)
İsa Mesih, insanların günahları bağışlatan kurban olarak çarmıhta ölmüş, üçüncü gün ölümü ve Şeytan’ı yenerek dirilmiştir. Ahretteki ebedi azaptan kurtarabilecek tek sevap O’na ve O’nun kendisi insanlar için feda etmesine inanmaktır. İsa Mesih’in günahlarımıza karşılık öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine iman etmek sonsuza dek kurtulmak için tümüyle gerekli ve yeterlidir.
İşte, tek bir suç bütün insanların mahkûmiyetine yol açtığı gibi, bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. (Rom. 5: 18)

Image module
Kurtuluş Hakkında

Tövbe edip iman eden insan, günaha sırt çevirip kendi iyi işlerine dayanmadan, ancak ve ancak çarmıha gerilmiş ve ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’e iman ederek O’nun kanı aracılığıyla ve Tanrı’nın lütfuyla bütün günahlardan aklanır, yepyeni bir yaşama başlar. İmanlı, kurtulmuş olmasının sonucu olarak, Rab’bin önceden hazırladığı ve O’nu hoşnut eden iyi işlerin yolunda yürür.
Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur. (Elç. İs. 4: 12)
İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı’nın armağanıdır. Kimse övünmesin diye iyi işlerin sonucu değildir. Çünkü biz, Tanrı’nın önceden hazırladığı iyi işlerin yolunda yürüyelim diye Mesih İsa’da yaratılmış olarak Tanrı’nın eseriyiz. (Ef. 2: 8-10)

Image module
Kutsal Ruh Hakkında

Tanrı’nın Kutsal Ruh’u insanı aydınlatır ve kişinin tövbe edip iman ettiği anda yeniden doğması sağlar. Ve o anda iman eden kişi Kutsal Ruh’la mühürlenir. Bu, sonsuz kurtuluşunun güvencesini sağlar. Kutsal Ruh imanlının içinde yaşar, kişiyi kutsallığa dönüştürür, iman edene ruhsal armağanlar verir ve kutsal yaşaması için her yönden etkindir. İncil’de görülen Kutsal Ruh’un bütün armağanlarının bugün geçerli olduğuna inanırız.
Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaadedilen Kutsal Ruh’la O’nda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı’nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı’ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. (Ef. 1: 13, 14)
Tanrı’nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. (Rom. 12: 6)