İsa Tanrı’ysa, Tanrı kendini dünyaya mı gönderdi?

İsa Tanrı’ysa, Tanrı kendini dünyaya mı gönderdi?

Soru: İsa Tanrı’ysa, Tanrı kendini dünyaya mı gönderdi?

İsa Tanrı’ysa ve Tanrı İsa’yı dünyaya gönderdiyse Tanrı kendi kendini mi dünyaya göndermiş oluyor?

İsa ile Tanrı birbirinden ayrı olan şeyler değildirler. Tek bir bütünlük içindedir. Biri diğerinin parçası da değildir.
İsa, dünyaya geldi dediğimizde, Tanrı’nın dünyaya geldiğini söylüyoruz. Ancak biz Tanrı’yı göklerde oturan ve maddesel/hacimsel olarak yer kaplayan bir varlık olarak değil “her yerde olan” ve “Ruh” olan ve dünyasal tanımlara göre bir “varlık”ın çok ötesinde olan bir öz olarak görüyoruz.
Ama eğer siz aklınızda Tanrı’yı göklerde oturan biri olarak görürseniz, İsa için de size “Tanrı” denildiği zaman “isa tanrıysa ve tanrı isayı dünyaya gönderdiyse tanrı kendi kendini mi göndermiş oluyor?” sorusunu sormanız doğaldır.
Bu da göstermektedir ki, “Tanrı” kavramı hakkındaki ön bilgileriniz yanlıştır. Tanrı; sınırsızdır, her yerdedir, her şeydedir. Bazen bize kendisinin yüceliğini gösterir, bazen Oğlu’nu dünyaya gönderir yani kendisi gelir, ya da melekleri aracılığıyla varlığını belli eder, ya da doğal olayları aracılığıyla varlığını belli eder. Ancak bu değildir ki kendisini gösterdiği, gücünü gösterdiği, varlığını belli ettiği yerler haricinde Tanrı yoktur. Tanrı her yerdedir, ancak bazen bazı yerlerde, kendi özel amaçları için kendisini ya da yüceliğini ya da gücünü ya da varlığı ya da adaletini ya da merhametini ya da Oğlu’nu belli eder.

Image module

İncil’de İsa Mesih’in Tanrılığı’nı anlatan bazı ayetleri okuyarak sitemizi incelemeye başlamanızı öneriyoruz. Aşağıdaki İncil ayetleri, Hristiyanlık inancında İsa Mesih’in kim olduğunu kısaca sizlere anlatmaktadır.
İNCİL, ELÇİLERİN İŞLERİ 2. BÖLÜM
İsa Mesih«Böylelikle tüm İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin: Tanrı, sizin çarmıha gerdiğiniz bu İsa’yı hem Rab hem Mesih yapmıştır.» Bu sözleri duyanlar, yüreklerine bir hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, «Kardeşler, ne yapmalıyız?» diyesordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi: «Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih’in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat size, çocuklarınıza ve uzakta olanların hepsine, Tanrımız olan Rab’bin kendine çağıracağı herkese yöneliktir.» Petrus daha birçok sözlerle onları uyardı. «Kendinizi bu sapık kuşaktan kurtarın!» diye yalvardı. Onun sözünü benimseyenler vaftiz oldu. O gün yaklaşık üç bin kişi topluluğa katıldı. Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar. Herkesi bir korku sarmıştı. Elçilerin aracılığıyla birçok harikalar ve mucizeler yapılıyordu. İmanlıların tümü bir arada bulunuyor, her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Tüm halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları onların arasına katıyordu.
İNCİL, ROMALILAR 10. BÖLÜM
İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Kutsal Yazı, «O’na iman eden hiç kimse utandırılmayacak» der. Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur, aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. «Rab’be yakaran herkes kurtulacaktır.»
İNCİL, 1. KORİNTLİLER 15. BÖLÜM
Kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı kaldığınız müjdeyi hatırlatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, bunun aracılığıyla kurtulursunuz. Aksi halde boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kefas’a, sonra On ikilere göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. İşte, gerek benim yaydığım, gerek diğer elçilerin yaydığı ve sizin de iman ettiğiniz bildiri budur.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.onlinekilisem.com/wp-content/uploads/2018/04/default_main_header.jpg);background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}
error: Content is protected !!