İsa Mesih nasıl hem Tanrı, hem insan olabilir?

İsa Mesih nasıl hem Tanrı, hem insan olabilir?

İsa Mesih nasıl hem Tanrı, hem insan olabilir?

Hipostatik birlik terimi; İsa Mesih’in, insan doğası aldığı halde aynı zamanda tamamen Tanrı kalışını tanımlamak için kullanılan teolojik bir ifadedir.. İsa Mesih, her zaman Tanrı’ydı (Yuhanna 8:58, 10:30), ama beden alıp insan olmuştu (Yuhanna 1:14). Tanrı doğasına insan doğasının eklenmesinin sonucu Tanrı-adam olan İsa Mesih’tir. Hipostatik birleşme sözü, tamamen Tanrı ve tamamen insan olan Kişi’den, yani İsa Mesih’ten söz eder.
İsa Mesih’in insani ve ilahi olan iki doğası birbirinden ayrılamaz. İsa Mesih, sonsuza dek, tamamen Tanrı ve tamamen insan olarak bir Kişi’de iki ayrı doğayı taşıyacak ve Tanrı-adam olacaktır. Hristiyanlık inancının temeli budur. İsa Mesih’in insanlığı ve tanrılığı birbirine karışmaz, ancak ayrı kimliklerde bir kaybolma olmadan birleşmiştir. İsa Mesih bazen insan sınırlılığı içinde (Yuhanna 4:6, 19:28), bazı zamanlarda ise tanrılığının gücünde hareket etmiştir (Yuhanna 11:43; Matta 14:18-21). Her ikisinde de İsa Mesih, bir tek Kişiliği’nden hareket etmişti. İsa Mesih’in iki doğası, ama bir kişiliği vardı.

Image module

Bu öğreti (hipostatik birleşme), İsa Mesih’in aynı zamanda nasıl hem Tanrı, hem de insan olduğunu açıklama çabasıdır. Ancak bu öğreti, hiç bir zaman tamamen anlayamayacağımız birşeydir. Tanrı’nın nasıl çalıştığını, doğasını, özünü bir insan olarak tamamen anlamamız mümkün değildir. Bizler sınırlı akıllara sahip olan insanlarız ve sonsuz Tanrı’yı tam olarak anlamayı beklememeliyiz. İsa Mesih, annesinin Kendisine Kutsal Ruh’tan hamile kalması anlamında Tanrı’nın Oğlu’dur (Luka 1:35). Ama bu, daha önce İsa Mesih’in var olmadığı anlamına gelmez. İsa Mesih her zaman var olmuştur (Yuhanna 8:58, 10:30). Annesi kendisine hamile kaldığında, İsa Mesih, Tanrı olmanın yanı sıra insan da olmuştu (Yuhanna 1:1, 14).
İsa Mesih; hem Tanrı, hem de insandır. İsa Mesih her zaman Tanrı olmuştur ama Meryem Kendisine hamile kalana dek insan olmamıştır. İsa Mesih, bizim çektiğimiz zorluklarda bizimle özdeş olmak için insan haline gelmiştir (İbraniler 2:17) ve daha da önemlisi, bizim günahımızın cezasını ödemek için çarmıhta ölmek üzere bu dünyaya gelmiştir (Filipililer 2:5-11). Özet olarak, hipostatik birlik, İsa Mesih’in tamamen insan ve tamamen Tanrı olduğunu, her iki doğanın da birbiriyle karışmadığını ya da azalmadığını ve O’nun sonsuza dek bir tek birleşik Kişi olduğunu öğretir.

Buraya Niçin Geldiğini Söyledi

“Ama İsa onları yanına çağırıp şöyle dedi: «Bilirsiniz ki, ulusların önderleri onları egemenlik hırsıyla yönetirler, ileri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkârı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen, diğerlerinin kulu olsun. Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.».” (Matta 20:25-28)
“Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu: «İnsanoğlu, insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek, ama öldürüldükten üç gün sonra dirilecek.» Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa’ya soru sormaktan da korkuyorlardı.” (Markos 9:31-32)
” «Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O’nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. O’na iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı’nın biricik Oğlunun adına iman etmemiştir.” (Yuhanna 3:16-18) ” Baba’nın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni ben asla kovmam. Çünkü kendi isteğimi değil, beni gönderenin isteğini yerine getirmek için gökten indim. Beni gönderenin isteği şudur: bana verdiklerinden hiçbirini yitirmeyeyim, ama son günde hepsini dirilteyim. Çünkü Babamın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim.»” (Yuhanna)

Image module

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.onlinekilisem.com/wp-content/uploads/2018/04/default_main_header.jpg);background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}
error: Content is protected !!