İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’in Tanrı’nın Oğlu olması aslında ne demektir?

İsa Mesih’e Tanrı Oğlu denmesi, günlük kullanımda baba ve oğul denildiğinde taşıdığı anlam değildir. Tanrı evlenip de çocuk sahibi olmadı.
İsa Mesih, Tanrı’nın insan biçimine büründüğü anlamında Tanrı’nın Oğludur (Yuhanna 1:1,14).
İsa Mesih, Kutsal Ruh tarafından oluştuğu anlamında Tanrının Oğludur.
Luka 1:35: “Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.” (Kutsal Kitap’ın çağında İnsanoğlu demek, insan demektir.)
Yahudilerin önderleri önünde yapılan mahkeme duruşmasında, baş kahin İsa Mesih’e şöyle seslendi: “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” (Matta 26:63). İsa Mesih de şöyle karşılık verdi: “Söylediğin gibidir. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz” (Matta 26:64). Bunun üzerine Yahudilerin önderleri İsa Mesih’i Tanrı’ya küfür etmekle suçladılar (Matta 26:65-66). Daha sonra, Romalı vali Pontuslu Pilatus’un önünde Yahudiler şu karşılığı verdiler: “Bizim bir yasamız var, bu yasaya göre O’nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.” (Yuhanna 19:7).

Image module

Tanrı’nın oğlu olduğunu iddia etmek neden Tanrıya küfür ve ölüm cezasını hak eden bir suç sayılsın? Yahudilerin dini liderleri, ‘Tanrı’nın Oğlu’ ifadesini kullanan İsa Mesih’in bununla ne demek istediğini çok iyi anladılar. ‘Tanrının Oğlu’ olmak, Tanrı ile aynı öze sahip olmak demektir. ‘Tanrının Oğlu’ olan ‘Tanrıdandır’. Bu iddia, yani Tanrının özyapısına sahip olmak, daha kısacası, Tanrının kendisi olma iddiası, Yahudilerin önderlerine göre Tanrıya küfür sayılırdı. O yüzden İsa Mesih’i ölüm cezasına çarptırmak istediler.
İbraniler 1:3 ayeti, bu gerçeği çok açık biçimde dile getiriyor: “Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür…” Başka örnek Yuhanna 17:12 ayetinde bulunuyor: orada İsa Mesih’in öğrencisi Yahuda için ‘mahva giden adam’ ifadesi kullanılıyor. Oysa bu sözün asıl tercümesi ‘mahv olmanın oğlu’dur. Öte yandan Yuhanna 6:71 Yahuda’nın Simun’un oğlu olduğunu söylüyor. Öyleyse Yuhanna 17:12 ayetinin ‘mahv olmanın oğlu’ ne anlama geliyor? ‘Mahv olma’ sözü ‘yıkım, yok olma, perişan olma’ demektir. Yahuda elbette harfi harfine ‘yıkım, yok olma, perişan olma’nın oğlu değildi. Yahuda, yıkımın bir ‘izharı’ idi. İşte, İsa Mesih de aynı anlamda Tanrı Oğludur. Tanrı’nın oğlu, Tanrı’nın kendisidir. İsa Mesih, Tanrı’nın izhar olunmuş halidir (Yuhanna 1:1,14).

Tanrı İsa’nın insanlığı ve insan İsa’nın tanrılığı

O’nun Oğulluk kavramı; “zamanın başlangıcından öncedir” -bu bilgi yahudi kutsal kitaplarında süleymanın özdeyişlerindendir- bu Oğulluk dünyaya gelirken “kul özü”nü de almıştır. Dünyada iken kendisini “boş” kılmıştır, yüceliğini bırakmıştır. Dünyada iken Üçlü Birlik’te zamanın başlangıcında sahip olduğu yüceliğe sahip değildir, bu yüzden dünyada iken Baba’dan aşağıdadır.
İNCİL, FİLİPİLİLER 2. BÖLÜM
6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 7-8 Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. 9 Bunun için de Tanrı O’nu pek çok yükseltti ve O’na her adın üstünde olan adı bağışladı. 10-11 Öyle ki, İsa’nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı’nın yüceltilmesi için İsa Mesih’in Rab olduğunu açıkça söylesin.
Mesih dünyada örnek bir kul, kutsal bir kul olarak yaşayacaktı. Seçilen kul olarak yaşayacaktı. O’nun Tanrılığı’nı yaptığı mucizelerden veya olağanüstü şeylerden anlamıyoruz. Tam tersine O, havarilerine “benim yaptığım şeylerden daha büyüklerini yapacaksınız” demiştir.
O’nun Tanrılığını ortaya koyan ilk olarak Eski Antlaşma’daki Mesih kavramıdır, bu kavramın İsrail Kralı – Mesih – Tanrı Oğlu – YHVH – Seçilmiş Kul – Ruh’un üzerine koyulacağı kul … gibi sıfatlara aynı anda sahip olmasıyla alakalıdır.
İkinci olarak ise, -kişisel olarak bence birinci- Kutsal Yasa’yı tutma olayıdır. Yahudi inancında bir çok kural vardır. Birçok günah vardır ve tutmak zordur. Bunu yahudi din bilginlerinden tüm halka kadar hiç kimse başaramamaktadır. Bu yasadaki standartlar YHVH’nin kendi karakteri ve de insanlardan YHVH’e ulaşmak için sahip olmaları gereken standartları gösteren şeylerdir. Her günah için bir kurban kesilmektedir. Mesih Yahşuah ise bu yasayı tüm İsrail ve yahudilerin önünde tutmuştur. Hiç bir yerde O’nun günah işlediğini ispat edememişlerdir. O’nu suçladıkları tek günah “Tanrı olduğunu ileri sürmesidir” (günahları affetmiştir, bu olaydan sonra yahudiler O’na; “insan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun suçlamasını yapmışlardır”) Mesih olabilmesi için günahsız olması gerekiyordu, yani TAM olarak Yasa’yı yerine getirebilmesi gerekiyordu. Yasa’yı ise TAM olarak yerine getirebilecek tek varlık YHVH’dir. Çünkü Yasa; Tanrı’nın karakteridir, O’nu tam olarak tutabilmek demek tam olarak Tanrı karakterine sahip olabilmek demektir. Yani fiziksel mucizeler yapması DEĞİL, YHVH Özü’ne yani YHVH karakterine sahip olduğunu göstermesidir O’nun YHVH olduğunu gösteren. Zaten Türkçe olarak “aynı özden” ifadesini daha güzel yazarsak; “aynı karakterden” şekline gelebilir. Aynı özden gelmesi ilk olarak O’nun, Yasa’yı, Yahudiler önünde tam olarak tutup, ikinci olarak da Mesih’e dair olan peygamberlikleri yerine getirmesi ile gerçekleşir.
Göğe alınmasından sonra da zamanın başlangıcından öncesindeki yüceliğine geri dönmüştür.

Image module

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://www.onlinekilisem.com/wp-content/uploads/2018/04/default_main_header.jpg);background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 350px;}
error: Content is protected !!